Styret

Styret i 2020

Styrets Leder:
Martha Lomsdal Strand – tel: 954 70 190
Nestleder:
Anne Lise Toresen – tel: 482 39 113
Styremedlem:
Kristin Hegglund – tel: 920 92 707
Styremedlem:
Hege S. Mortensholm – tel: 950 70 661
Styremedlem:
Rune Hyldmo – tel: 402 18 702
Varamedlemmer:
Else Mari Edvindsen
Benedikte Nordvik
Revisor:

Annelise Scharffscher

Vararevisor:
Brit R. Aune

 

Valgkomitè:
Solfrid Rønning
Emilie Lomsdal Strand
Christin Kotsbakk
Vara:
Line-Veronica Westrum