Styret

Styret i 2021                                                     01-2021 Styremøtereferat  

 
Styrets Leder:
Nils Kristian Gimseng – tel: 971 85 850

Nestleder:
Anne Lise Toresen – tel: 482 39 113

Styremedlemmer:
Sekretær: Hege S. Mortensholm – tel: 950 70 661
Kasserer: Hanne Postholm Nilsen – tel: 401 77 270
Kristin Hegglund – tel: 920 92 707

Varamedlemmer:
Gunn Refseth
Benedikte Nordvik

Revisor:
Mary Skjærvold


Vararevisor:
Brit R. Aune

Valgkomitè:
Toril Wiggen – Leder
Mette Lindbo
Brit Vanvik Skjøstad

 
Vara valgkomite:
Line-Veronica Westrum