Styret

Styret fra Februar 2019

Styrets Leder:
Martha Lomsdal Strand – tel: 954 70 190
Nestleder:
Mette Lindboe – tel: 908 54 734
Styremedlem:
Anne Lise Toresen – tel: 482 39 113
Styremedlem:
Hege S. Mortensholm – tel: 950 70 661
Styremedlem:
Rune Hyldmo – tel: 402 18 702
Varamedlemmer:
Marius Hegglund
Tonje Braa
Revisor:

Annelise Scharffscher

Vararevisor:
Brit R. Aune

 

Valgkomitè:
Arild Furset
Emilie Lomsdal Strand
Christin Kotsbakk
Vara:
Line-Veronica Westrum