Årsmøte


Årsmøte for 2023 – Åsveien skole (kantina), Breidablikveien 39


Årsmøte for 2022 – Åsveien skole (kantina), Breidablikveien 39


Årsmøte for 2021 – Åsveien skole (kantina), Breidablikveien 39

Innkalling Årsmøte 2021 – 09. februar 2021


Årsmøte for 2020 – Flå samfunnshus på Ler 

Innkalling Årsmøte 2020 – 23.03.2021

Protokoll fra årsmøtet 2020


Årsmøtet for 2019 – Heimdal gamle Brannstasjon  

Protokoll for årsmøtet 25.02.2020:

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 250220

Innkalling, regnskap, Årsberetning, Aktivitetsplan 2020, samt gruppas Mestvinnerliste er distribuert pr. e-post.


Årsmøte i NPK gr. Nordenfjeldske for 2018 ble avholdt 7. februar 2019

Her ligger linker til PDF-dokumenter i forbindelse med innkallingen og årsmøtet.

I tillegg til utsendte filer ligger også revidert regnskap og revisjonsberetning, samt inventarliste og varebeholdning.

Innkalling til årsmøte

Kart Årsmøte

Årsberetning 2018

Revisjonsberetning 2018

Varebeholdning og inventar 2018

Regnskap 2018 og Budsjett 2019

Mestvinnerliste 2018

Aktivitetskalender 2019

 
————————————————————————————-
Skjermbilde 2018-05-08 kl. 16.52.34
 

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

Torsdag 15.02.2018 kl. 19.30 på ”Vekta” – (inngang nede), ved Leangen Travbane.

(Kjør inn ved Travbanen og inn porten ved stallene – den åpner seg om du venter litt.)

Dersom du får problemer med å finne frem ring Martina på 93 00 83 88, eller Martha 954 70 190.

Sakliste:

 1. Valg av møteleder
 2. Valg av referent
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
 4. Valg av tellekorps
 5. Godkjennelse av innkalling
 6. Godkjennelse av Årsberetning fra Styret
 7. Godkjennelse av Regnskap, Budsjett med kommentarer og Revisors beretning
 8. Godkjennelse av Aktivitetskalender 2018
 9. Valg: Valgkomiteens forslag
Leder: Toril Wiggen, ikke på valg (1 år igjen)
Nestleder: Mette Lindboe (for 2 år)
Kasserer: Martha Lomsdal Strand (for 2 år)
Sekretær: Martina Pallokat, ikke på valg (1 år igjen)
Styremedlem: Hege Mortensholm, ikke på valg (1 år igjen)
Varamedlem: Annike Larsen Kjøsnes (for 1 år)
Varamedlem: Marit Lehto Lehn (for 1 år)
Revisor: Annelise Scharffscher, ikke på valg (1 år igjen)
Vararevisor: Brit Aune, ikke på valg (1 år igjen)
Valgkomite: Arild Furset (for 2 år)Bente Martinussen, ikke på valg (1 år igjen)

 

Elisabeth Hamstad, ikke på valg (1 år igjen)

Valgkomite vara: Brit Aune (for 1 år)

Valgkomiteen: Bente Martinussen, Ingeborg Utness, Elisabeth Hamstad og Brit Aune

10. Innsendte forslag:           Forslag til varamedlem i NPK gr. Nordenfjeldske´s styre for              2018:                                         Brit R. Aune

11.                                             Innkalling til årsmøte med vedlegg sendes pr. E-post fra 2019.

– Klubben sparer arbeid, trykking og porto.

Trondheim 15.01.2018.

Styret i Norsk Puddelklubb gruppe Nordenfjeldske

 

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 15.02.2017

 1. Valg av møteleder: Anne Lise Toresen
 2. Valg av referent: Else Mari Edvinsen og Martina Pallokat
 3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokoll: Grete Fossum og Martha Strand
 4. Valg av tellekorps: Mary Skjærvold og Bente Martinussen. 30 møtte, 29 stemmeberettiget
 5. Godkjenning av innkalling: Godkjent med anmerkning av punkt 11. uoversiktlig innstilling til valg
 6. Årsberetning fra styret: Godkjent med bemerkning om at vi er usikre på om noen fra oss var på Generalforsamlinga.
 7. Regnskap: Revidert regnskap framlagt på årsmøtet, godkjent
 8. Budsjett: Godkjent
 9. Aktivitetskalender 2017: Godkjent
 10. Innsendte forslag: Ingen
 11. Valg: Valgkomiteens innstilling

Leder: Toril Wiggen fikk 21 stemmer, Nils Kristian Gimseng fikk 5 stemmer, det var 3 blanke stemmer. Toril Wiggen ble valgt som leder.

     Resten av styret valgt ved akklamasjon og Styret ble konstituert slik:

 

Toril Wiggen               Leder

Arild Furset               Nestleder

Martha Strand                       Kasserer

Martina Pallokat        Sekretær

Hege Mortensholm    Medlem

Kirsten Furset                       Varamedlem

Brit Vanvik Skjøstad  Varamedlem

Heimdal, 15.02.2017.

Grete Fossum                                                       Martha Strand

Sign                                                                       Sign

Innkalling Årsmøte 2017

%d bloggere liker dette: